Kjell Viig

Interrail 2023

Oslo Sentralstasjon, alle turers "mor"

Følg meg på min togtur til og fra Italia 

og et lite appendiks til Stockholm