Kjell Viig

Öxnered

Hva er det med Öxnered?

For å sitere svensk Wikipedia:

Öxnered  är ett villaområde och stationssamhälle i västra delen av Vänersborg i Västra Götalands län, sammanvuxet med Vänersborgs tätort. I Öxnered finns en järnvägsstation där två linjer korsar varandra.
Det var dragningen av järnvägen som ledde till att Öxnered växte fram som ett stationssamhälle från 1860-talet, cirka 4 km från Vänersborgs station.

 

Altså, en samling hus, en flott togstasjon fra 1860-tallet og to ulike spor som møtes.

En fin, gammel stasjonsbygning og en stor trekantet plattform for møtende spor gjør inntrykk på oss som liker plattformer.

En gang i tiden, den gang vi i koret Grex Vocalis´ toggruppe krysset Europa, bestemte noen av oss seg for at «dette er stasjonen! Den skal vi huske». Derfor kommer det stadig hilsener fra venner som passerer, enten til, eller fra eventyr ute i den store verden.

En gang går vi av toget på Öxnered med det fineste koret vi kan stille og holder konsert på den store plattformen, med Öxneredvisan som eksranummer. Visan er neppe laget ennå, men tror den vil glede et fåtallig publikum fra nærliggende bebyggelse. Alle er velkomne, fri entré.