Kjell Viig

Om meg

Bildet er sannsynligvis det første som er tatt av meg.  Min far er mannen bak Leicaen

Jeg kom til verden 18. august 1952, i Josefinegatens Kvinneklinikk, Homansbyen, Oslo. Jeg vokste opp på Hoff terrasse, vest i Oslo, hvor jeg besto barnehage på tre nivåer.

Hoff terrasse 17. mai 1955. Foto: Far
Mor og jeg utenfor barneparken 1955
Barnehagen på Hoff. Foto: T. Toneff

Deretter gikk utdannelsen videre til Rudolf Steinerskolen, først i gamle tyskerbrakker på Smestad, senere i nytt bygg på Hovseter. Der ble jeg en stolt kornettist i skolekorpset Gjallarhorn. 

Jeg var på den tiden en ikke alt for flittig pianoelev hos fru Ellen Schiøtt Lonnevig på Volvat. Jeg elsket å spille piano, men helst fra øret til fingre enn fra notene.

Etter 7 års folkeskole forvillet jeg meg inn på Frogner realskole hvor jeg egentlig ikke hørte hjemme. Det var ikke plass på Hartvig Nissens skole rett over veien, hvor mor håpet jeg kunne fortsette på gymnaset som hadde musikklinje. 
Dog var ønsket om å gå på en lokal skole større enn å utvikle min musikalitet, så jeg avsluttet realskole og gymnas på Ullern skole.

Gymtime på Ullern skole 1972
Fra rekruttskolen på Jørsdadmoen. Skimarsj over fjellet

Deretter ble jeg innkalt til militærtjeneste i Hærens samband. Rekruttskolen befant seg på Jørstadmoen ved Lillehammer og etter et halvt år ble jeg forflyttet til  Porsangmoen i Finnmark. Sistnevnte har jeg døpt om til Forsangermoen siden jeg der debuterte som sanger på en offentlig tilstelning i Lakselv.

Garnisonen i Porsanger (GP) 1973